Zorgverleners

De Cobis Groep BV wilt u graag ontlasten in uw zorgtaken. Het kan lastig zijn als er sprake is van belangenverstrengeling tussen cliënt enerzijds en familielid/bewindvoerder anderzijds.

 

Wij werken niet met assistenten hetgeen zorgt voor korte directe lijnen. Bovendien draagt dit bij aan het opbouwen van een persoonlijke succesvolle relatie. Ons kantoor en onze kantoormedewerkers stellen het cliëntbelang altijd voorop, wel verschillen onze medewerkers voor wat betreft werk- en levenservaring.

 

 

 

 • Lees meer

  Voor familie en zorgprofessionals

   

  Natuurlijk is het lovenswaardig dat familie veel zorgtaken op zich neemt maar soms moet familie ook gewoon weer familie zijn. Het verzorgen van het financiële beheer duurt vaak te lang en het kan ervaren worden als een (te) zware taak. Wij ontlasten graag de mantelzorger en familie.

  Dit geldt ook voor zorgprofessionals.  Zij hebben het beste voor met hun cliënten, zowel op gebied van zorg als op financieel terrein. Wij kunnen de kennis en expertise van zorgprofessionals op waarde inschatten. Laten we het vooral samen doen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dit leidt tot optimale belangenbehartiging.

   

  Wij informeren u, uw cliënten en betrokken familieleden graag vrijblijvend over onze dienstverlening  van dossiervoorbereiding, tot begeleiding bij de zitting op de rechtbank en natuurlijk  een gedegen uitvoering van het beschermingsbewind.

   

  Indien u als begeleiding een financiële vraag heeft voor uw cliënt/familielid zijn onze bewindvoerders en/of kantoormedewerkers dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

   

  Preventief

   

  Preventieve werking is belangrijk, zaken hoeven niet eerst uit de hand te lopen alvorens assistentie wordt ingeroepen. Juist het voorkomen van misstanden is een prima uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan.

  Er hoeft dus nog geen sprake te zijn van problematische schulden en ook de aard en kwaliteit van de financiële begeleiding hoeft nog niet ter discussie te staan, toch is het belangrijk om in een vroeg stadium al te contacten om mogelijke probleemsituaties voor te zijn.

   

  Het is gebruikelijk om vooraf een kennismakingsgesprek met de cliënt(en) te voeren. U als zorgverlener bent hierbij van harte welkom, kennismaking over en weer derhalve.