Tarieven 2019

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).

Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 

 

 

 

 

 

Tarieven

 • Lees meer

  Bewindvoering zonder schulden:

  Voor een alleenstaande

  Voor samenwonenden

  Bewindvoering met schulden:

  Voor een alleenstaande

  Voor samenwonenden

  Curatele alleenstaande:

  Ondercuratelestelling zonder schulden

  Ondercuratelestelling met schulden

   

  Instaptarief

  Bewindvoering alleenstaande

  Bewindvoering samenwonenden

  Curatele alleenstaande

  Uitstaptarief (bewind en curatele)

  Eenmalig uitstaptarief alleenstaande

  Eenmalig uitstaptariefsamenwonenden

   

  Uurtarief

  Verhuizing/ontruiming/verkoop

  PGB Beheer

   

   

  • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW
  • Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.
  • Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
  • Werkzaamheden voor budgetbeheer zijn gelijk aan de werkzaamheden voor bewindvoering m.u.v. de rapportage aan de rechtbank

   

   

  Maand

  €  114,14

  €  136,93

   

  €  147,62

  €  177,16

   

  €  205,40

  €  235,55

   

  Eenmalig

  €   644.93

  €   773,19

  € 1160,39

   

  €  242,00

  €  290.40

   

  €    80,46

  €  402,79

  €  603,79