Home Bewindvoering Voor wie

De Cobis groep
is er om mensen in financiële moeilijkheden bij te staan en te helpen zelfstandig weer verder te komen met hun eigen financiële middelen. Twijfelt u over bewindvoering, u kunt vrijblijvend een afspraak maken!

   

Welkom

De Cobis groep probeert samen met de cliënt en eventueel de begeleiding duidelijke afspraken te maken zodat de financiën op langere termijn gewaarborgd zijn. Om de samenwerking zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, krijgt de cliënt ook verantwoordelijkheden naar gelang dit mogelijk is. Hiermee werken we samen aan een financieel stabiele situatie.

Wij hanteren onze eigen Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling.

  <lees verder>

 
Diensten Direct naar Contactgegevens
 
Bewindvoering
Werkwijze
Voor wie
Klachtenprocedure

Tarievenlijst
Downloads
Algemene voorwaarden

Cobis groep
Ferdinand Bolstraat 8
5914 XN  Venlo
Alleen volgens afspraak

Tel: 077 2046000
info@cobisgroep.nl