De Cobis Groep

is er om mensen met  financiële problemen te helpen en hen te begeleiden naar een situatie dat zij zelf weer hun eigen financiën kunnen beheren. Twijfelt u over bewindvoering dan kunt u een vrijblijvende  afspraak maken!

 

Welkom

 • Lees meer

   

  Wat mag u van ons verwachten?

  Regelmatig contact tussen bewindvoerder en cliënt vinden wij belangrijk. Tijdens het intakegesprek worden hier afspraken over gemaakt.  Als bewindvoerder verrichten wij de volgende taken:

  • het regelen van uw financiële zaken;
  • kort na de onderbewindstelling stellen wij een overzicht op van uw bezittingen en schulden;
  • de rechtbank ontvangt ook een exemplaar hiervan;
  • onderbewindstelling wordt bij diverse instellingen bekend gemaakt;
  •  jaarlijks leggen wij verantwoording over onze werkzaamheden als bewindvoerder af aan de rechtbank, deze “Rekening & Verantwoording” wordt vooraf met u doorgenomen;
  • wij ontvangen voor onze werkzaamheden een door de rechter vastgestelde beloning, deze vergoeding wordt maandelijks bij u geïncasseerd.

   

  Wat verwachten wij van u?

  Van de onderbewindgestelden (“rechthebbenden”)  verwachten wij:

  • volledige documentatie. Wij dienen in het bezit gesteld te worden van alle beschikbare stukken mbt uw financiële huishouding;
  • ontvangst van alle voor een goede uitvoering van het bewindvoerderschap van belang zijnde poststukken;
  • vanuit uw informatieplicht dient u ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen mbt werk, inkomen, gezinssituatie etc.;
  • voor het aan- en/of verkopen van goederen is vooraf toestemming van de bewindvoerder benodigd;
  • als u vragen heeft schroom dan niet aan de bel te trekken (email, telefoon).

   

  Wat betekent dit voor u?

  Door de onderbewindstelling wordt het beheer over uw geld en goederen overgenomen door ons kantoor, uw belangen worden behartigd door een  van onze medewerkers, u heeft een vast aanspreekpunt. Waar nodig en wenselijk zal er overleg zijn tussen bewindvoerder en cliënt.

   

  Bewind voor wie?

  Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die hun financiële belangen (tijdelijk) niet kunnen behartigen door hun lichamelijke- en/of geestelijke toestand danwel voor personen die kampen met problematische schulden. Onderbewindstelling is een maatregel ter bescherming tegen misbruik van deze mensen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen.

   

  Bewind, hoe moet dat?

  Niet de persoon zelf staat onder bewind maar zijn geld en goederen. Het gevolg is dat die persoon niet meer zelfstandig over zijn geld/goederen mag beslissen. Een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend bij de Rechtbank. U kunt dat zelf doen maar ook de Cobis Groep kan dat voor u verzorgen.

   

  Mag de bewindvoerder alle beslissingen over de bezittingen zelf nemen?

  Voor sommige handelingen heeft de bewindvoerder van tevoren toestemming nodig van de betrokkene, of indien die daar niet meer toe is staat is, van de kantonrechter.

  Bijvoorbeeld als de bewindvoerder grote uitgaven wil doen, schenkingen uit het vermogen van de betrokkene wil doen, en ook bij het verkopen van de woning van de betrokkene.

   

  Wanneer eindigt het beschermingsbewind?

  • bij overlijden van de betrokkene;
  • bij onder curatele stelling van de betrokkene;
  • door opheffing door de kantonrechter. De betrokkene zelf of de officier van justitie kunnen een verzoek hiertoe indienen bij de kantonrechter.